Резултатите на истражувањето ќе бидат објавени на оваа веб страна веднаш по комплетирање и анализа на податоците. Општите резултати ќе бидат достапни за секој заинтересиран посетител на веб страната.