Hulumtimi i gjithëmbarshëm është i përkrahur dhe i zbatuar nga Ministria e arsimit dhe e shkencës dhe Fondacioni Evropian i Trajnimit.